19 sierpnia 2016

Szkolenie Excel dla zaawansowanych (polski)

Szkolenie Excel dla zaawansowanych (polski)

Zapisz się na szkolenie Excel dla zaawansowanych!

Szkolenie Excel dla zaawansowanych       Zapisz się na szkolenie!

Opis i program szkoleniaCeny i zgłoszeniaDaty i miejsce szkolenia

Czas trwania szkolenia

Szkolenie Excel trwa 2 dni x 8 godzin lekcyjnych = 16 godzin lekcyjnych

Szkolenie Excel dla zaawansowanych (polski) – opis szkolenia

Szkolenie Excel dla zaawansowanych to szkolenie dla osób, które pierwsze kroki w pracy z arkuszem mają za sobą. To również szkolenie dla osób, które w swojej pracy korzystają z programu Excel i chciałyby poznać nowe techniki, które mogłyby pomóc im w pracy. Szkolenie trwa dwa dni. Szkolenie rozpoczyna się od poznania zaawansowanych metod edycji danych. Następnie duża część szkolenia koncentruje się na formułach i funkcjach w programie Excel. Uczestnicy poznają szerokie spektrum funkcji, przydatnych w codziennej pracy. W dalszej części kursanci nauczą się zagnieżdżać poznane funkcje i budować z nich małe aplikacje do obliczeń i automatyzowania działań. Dalej uczestnicy szkolenia Excel poznają zastosowanie szablonów w pracy z programem. Kolejno zaprezentowane zostaną narzędzia, pozwalające na zaawansowaną analizę i pracę z danymi takie jak zaawansowane sortowanie i filtrowanie, metody walidacji danych i ochorny arkusza. Podczas drugiego dnia uczestnicy szkolenia poznają potężne narzędzie w postaci tabel przestawnych a także raportów przstawnych. Nauczą się także zaawansowanych funkcji związanych z wykresami. Kolejnym punktem będzie współpraca programu Excel z innymi programami , które pozwolą na pogłębioną analizę i wizualizację danych. Szkolenie zakończy się tematem makr, które pozwolą uczestnikowi na automatyzację regularnych prac i raportów.

Program szkolenia

Zaawansowana edycja danych

Edytowanie danych w Excel

Formuły w programie Excel

Suma.jeżeli, suma.warunków, sumy.częściowe, zaokrąglenia, licz.jeżeli
Statystyczne: licz.warunki, ile.niepustych, licz.puste, mediana
Tekstowe: fragment.tekstu, lewy, prawy, złącz.teksty
Daty i czasu: data, rok, miesiąc, dni.robocze, dziś
Funkcje finansowe: pmt, pv, fv,
Wyszukiwania i adresu: wyszukaj pionowo/poziomo, indeks, podaj.pozycję
Logiczne: jeżeli, oraz, lub

Funkcje zagnieżdżone w Excel

Zaawansowane użycie funkcji zagnieżdżonych
Przykłady: indeks + podaj.pozycję, jeżeli + oraz + lub

Szablony w Excel

Typy szablonów
Tworzenie nowych szablonów
Modyfikacja szablonów

Filtrowanie i sortowanie danych

Filtr zaawansowany w Excel
Wielopoziomowe sortowanie danych

Ochrona danych w Excel

Zabezpieczenia arkuszy hasłem (ochrona danych)
Walidacja danych

Listy arkuszowe

Tworzenie list
Zastosowanie list

Formatowanie niestandardowe

Niestandardowe formaty danych
Tworzenie lst niestandardowych

Wykresy w Excel

Wykresy zaawansowane
Wykresy użytkownika
Zaawansowana edycja wyglądu wykresów

Excel i dane ze źródeł zewnętrznych

Importowanie z baz danych i Internetu

Współpraca Excel z innymi programami

Wykorzystanie danych z Excel w pracy z Tableau

Tabele przestawne

Analiza danych za pomocą tabel przestawnych
Pola obliczeniowe w tabelach przestawnych
Przykłady użycia tabel przestawnych
Wykresy przestawne
Raporty tabeli przestawnej

Makra

Podstawy tworzenia makr
Popularne zastosowania

Grafika w Excel

Przykłady zastosowania grafiki w arkuszu

Ceny szkoleń:

Cena uczestnictwa w szkoleniu otwartym (w sali Excelonomii):

Ceny uzgadniane indywidualnie w zależności od potrzeb klienta.

Cena obejmuje:

   • Materiały szkoleniowe
   • Przerwy kawowe podczas szkolenia
   • Certyfikat ukończenia szkolenia

Istnieje możliwość zamówienia obiadu za dodatkową opłatą.

Cena uczestnictwa w szkoleniu zamkniętym (u klienta):

Ceny uzgadniane indywidualnie w zależności od potrzeb klienta.

Cena obejmuje:

   • Materiały szkoleniowe
   • Certyfikat ukończenia szkolenia

Jak zgłosić się na szkolenie?

Aby przesłać zgłoszenie proszę wypełnić formularz albo wysłać dane o uczestniku drogą mailową (imię i nazwisko, numer telefonu, dane do faktury, w temacie wiadomości proszę podać tytuł i datę szkolenia) na adres: kamil@excelonomia.pl.

Miesiąc Daty szkoleń Miejsce szkolenia
Wrzesień 24-25.09.2017 Łódź
Październik 13-14.10.2017; Łódź
Listopad 26-27.11.2017 Łódź
Grudzień 1-2.12.2017 Łódź

Otwarte szkolenia odbywają się w salach w centrum Łodzi. Szkolenia zamknięte prowadzimy w całym kraju.