Lista kontrolna. Jak nie wyciąć pacjentowi zdrowej nerki i zyskać jego dozgonną wdzięczność czyli słów kilka o listach kontrolnych (checklistach)

Lista kontrolna

Lista kontrolna to proste i niesamowicie skuteczne narzędzie.

lista kontrolna - checklist [excelonomia.pl]

O co chodzi?

19.10.2015 ogłoszono wyniki oceny formalnej programu FIO [1]. Aż 5% organizacji wnioskujących nie przeszło tego etapu. Część z nich ma jeszcze możliwość uzupełnienia dokumentacji, ale nie wszyscy grantodawcy dopuszczają możliwość poprawek. Co to oznacza dla wnioskujących organizacji? Ano, marnowanie cennych zasobów organizacji, ryzyko nie pozyskania środków na działania statutowe a co za tym potencjalnie zagrożenie dla dalszego funkcjonowania organizacji.

Jak się to ma do wycinania nerek i pacjentów? Oba działania, to jest, procedura okołooperacyjna i wnioskowanie o środki w programach grantowych funkcjonowałyby lepiej jeśli w użyciu byłaby lista kontrolna (checklista).

Dlaczego szpitale? Niedawno, (1.09.2015) ukazał się artykuł [2] w gazecie na temat obowiązku wdrożenia tego rozwiązania w polskich szpitalach. Specjalnie przygotowana lista kontrolna (checklista) okołooperacyjna jest zalecana przez WHO [3](World Health Organization). WHO ocenia że połowy szkodliwych efektów operacji można było uniknąć. Rola listy kontrolnej (checklisty) w tym momencie ma za zadanie wyeliminować szkodliwe efekty operacji, na które jak najbardziej mamy wpływ.

Co to jest lista kontrolna (checklista)?

Narzędzie tak proste, że wielu z nas ignoruje jej istnienie. Nie potrzeba do niej skomplikowanego oprogramowania ani sprzętu. Wystarczy papier i coś do pisania. Najprostszą checklistę można zobaczyć na zdjęciu powyżej. Zawiera ona listę czynności, która musi zostać zrealizowana w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Każdej czynności odpowiada jedno pole, które po zakończeniu czynności powinno być zapełnione, poprzez umieszczenie znaku, symbolu zakończenia czynności. Popularnymi symbolami są tzw. „ptaszki” lub krzyżyki.

Jak działa lista kontrolna (checklista)?

Lista kontrolna (checklista) powoduje że każde działanie podlega niejako automatyzacji. Użytkownik podczas realizacji zadania krok po kroku odznacza zakończone czynności. Zadanie uznaje się za zakończone w momencie wypełnienia całej checklisty. Wiadomo wtedy że nie pominięto żadnej z czynności, która pominięta mogłaby mieć negatywny wpływ na ostateczny rezultat.

Kiedy używać listy kontrolnej?

Za każdym razem gdy mamy powtarzalne zadania. Lub zadania, które muszą być zrealizowane na pewnym poziomie, bez możliwości popełnienia błędu. Przykładem może tu być wspomniana już dokumentacja projektowa lub przygotowanie zespołu w szpitalu do przeprowadzenia operacji wycięcia pacjentowi chorej nerki.

Jakie korzyści niesie lista kontrolna?

  • Brak konieczności koncentrowania się użytkownika na kolejności wykonywanych czynności uwalnia zasoby i pozwala w pełni skoncentrować się na meritum.
  • Raz przygotowane narzędzie można użyć ponownie co prowadzi do oszczędności czasu.
  • Szybsza i sprawniejsza realizacja zadań = więcej czasu na inne zadania.
  • Wykonywanie zadań według z góry zaplanowanej listy bezsprzecznie przyspiesza realizację.
  • Checklisty umożliwiają delegację zadań i zapewnienie oczekiwanego poziomu jakości za każdym razem.

Co dalej?

Zapraszam do zapoznania się przykładem okołooperacyjnej listy kontrolnej (checklisty) [4]. Na pewno będzie ona źródłem inspiracji dla każdego. Wkrótce ukażą się u nas przykłady zastosowania checklisty w różnych obszarach działania organizacji.

Aby być na bieżąco z nowymi artykułami na naszej stronie, warto zapisać się do naszego newslettera. Szanujemy Twoją prywatność, nie wysyłamy spamu i w każdej chwili możesz wypisać się newslettera.

[1] http://pozytek.gov.pl/Wyniki,oceny,formalnej,FIO,2016,3871.html

[2] http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,W-szpitalach-Okolooperacyjna-Karta-Kontrolna-Lekarz-zapyta-ktora-nerka-do-operacji,wid,17812585,wiadomosc.html?ticaid=115cba

[3] http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/

[4] https://www.cmj.org.pl/who/okk_podrecznik.pdf